ความแตกต่างระหว่างสมองของมนุษย์

ญาติเจ้าคณะของเรามีนักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจและประทับใจในปีที่ผ่านมามีการเปิดเผยเกี่ยวกับลิงความสามารถในการใช้เครื่องมือและชิมแปนซีพัฒนาของภาษาที่ซับซ้อน แต่นักวิจัยยังคงตั้งคำถามอยู่ว่า: ทำไมมนุษย์เราเป็นลิงตัวเดียวที่สามารถพูดได้ ปริศนานี้ได้นำไปสู่การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสมองของมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมีความสามารถในการเปล่งเสียง